Menü

Günün Sözü

"Her Şeyin Bir Şeyini, Bir Şeyin Her Şeyini Bileceksiniz..." Sakıp SABANCI

25 Ekim 2018

Android Studio Kurulumu

Android studio kurulumu, emülatör kavramı ve kurulumu, Android SDK ve kurulumu, basit bir merhaba dünya uygulamasının çalıştırılmasını gösteriyoruz.
Alıntıdır:
https://www.youtube.com/watch?v=6o7CMUCEBec

23 Ekim 2018

Android Studio Hatası: Emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!

Android Studio Projesini çalıştırdığınız zaman şu hata ile karşılaşıyorsanız.
"emulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration!" çözümü aşağıda.
 1. Android Studio>>Tools Menüsü>>SDK Manager>>SDK Tool Yolu izlenir
 2. Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)’ın kurulu olduğundan emin olun. Kurulu değilse kurun


Kurulu olmasına rağmen aynı hatayı almaya devam ediyorsanız; SDK araçlarının bulunduğu klasöre gidin, aşağıda yolu gösterilen intelhaxm.exe(intelhaxm-android.exe)dosyasını bulun ve çalıştırın, kurulumu tamamlayın.
SDK araçlarının bulunduğu klasör yolu>>
C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Android\Sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager

Eğer bu yöntem de olmuyorsa;
BIOS ayarlarına girip System Configuration>>“Virtualization Technology" kısmını "enable" yapıp tekrardan deneyin 

22 Ekim 2018

Wamp Server'da Birden Çok Proje Çalıştırma (Sanal Site Oluşturma)

Wamp server ikonuna sağ tıklayıp resimdeki yol izlenir.


 • httpd-vhosts.conf dosyası notpad programında açılır ve aşağıdaki kodlar eklenip kaydedilir.
 • Wampserver'ı yeniden başlattığımızda yazdığımız kod çalışacaktır.

# Virtual Hosts
#
<VirtualHost *:80>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
#Burdan sonrasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem.com
    ServerAlias www.benimsitem.com
#www.benimsitem.com şeklinde sanal adres oluşturur
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ilksitem"
#site adresi olarak bulunduğu klasör ör. C:\wamp64\www\
ilksitem tanımlanır
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\
ilksitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem2.com
    ServerAlias www.benimsitem2.com
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ikincisitem"
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\ikincisitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

08 Ekim 2018

Excel Ara Fonksiyonu

ARA(aranan_değer; aranan_vektör;[sonuç_vektör])

ARA işlevi vektör formunun söz dizimi aşağıdaki bağımsız değişkenleri içerir:

 • aranan_değer    Gerekli. ARA işlevinin ilk vektörde aradığı değer. Aranan_değer bir sayı, metin, mantıksal bir değer ya da bir değere başvuruda bulunan bir ad ya da başvuru olabilir.
 • aranan_vektör    Gerekli. Yalnızca bir satır ya da bir sütun içeren aralık. Aranan_vektör içindeki değerler metin, sayı ya da mantıksal değer olabilir.
  Önemli: Aranan_vektör içinde değerlerin artan sırada yerleştirilmesi gerekir: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, YANLIŞ, DOĞRU; aksi halde ARA işlevi yanlış değer döndürebilir. Büyük/küçük harf ayrımı yapılmaz.
 • sonuç_vektörü    İsteğe bağlı. Yalnızca bir satır ya da sütun içeren aralık. Sonuç_vektörü bağımsız değişkeni aranan_vektör ile aynı büyüklükte olmalıdır. Ayrı boyutta olması zorunludur.,

  ARA işlevinin nasıl çalıştığını öğrenmek için kendi Excel çalışma sayfanızda bu örnekleri uygulayabilirsiniz. Birinci örnekte aşağıdakine benzer bir elektronik tablo elde edersiniz:  Ardından aşağıdaki tablodaki ARA formüllerini çalışma sayfanızın D sütununa kopyalayın.  Not: A2:A6 değer aralığını sabit tutmak için sütun ve satır başlarına $ işareti konur. Örneğin, $A$2:$A$6gibi..  Alıntıdır:https://support.office.com/tr-tr/article/ara-i%C5%9Flevi-446d94af-663b-451d-8251-369d5e3864cb

'/' Uygulama Sunucu Hatası - Asp.Net

Eğer asp.net projenizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız; Hatanın kaynağı olan sayfanın kod kısmında <%@ Page Title=""  Tagı bulunur. Bu tagdan sonra aşağıdaki kod eklenir:
EnableEventValidation="false"  

Kodun son hali aşağıdaki gibidir
<%@ Page Title=""  EnableEventValidation="false"  Language="C#" 


05 Ekim 2018

IIS Hataları ve Çözüm Önerileri - "Error message 401.3"

IIS ayarlamaları yaparken zaman zaman hatalarla karşılaşırız. Bu hatalardan biri olan "Error message 401.3"hatasının çözümü aşağıdaki videoda anlatılmaktadır.

Hata Mesajı:Error message 401.3:Access is denied. Description: An error occurred while accessing the resources required to serve this request. You might not have permission to view the requested resources.


İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *