Menü

Günün Sözü

"Her Şeyin Bir Şeyini, Bir Şeyin Her Şeyini Bileceksiniz..." Sakıp SABANCI
Yazilim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yazilim etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

22 Mart 2019

Asp.Net Sayfa Yönlendirme Yöntemleri

Asp.Net'te etkin sayfanız ile ilgili işlemler bittikten sonra kullanıcıyı Anasayfa yada başka bir sayfaya yönlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için size 3 yöntemden bahsedeceğim:

 1. Header içinde Meta Tagı Kullanarak:

  Sayfanın en başına <head> etiketleri arasındaki meta tagına kod yazılabilir; Bu durumda sayfadaki tüm kodlar çalıştıktan sonra belirtilen sayfaya yönlendirilir.<head runat="server">
  <meta http-equiv="Refresh" content="5;url=Home.aspx" />
  </head>

  NOT:
  content=5 >> 5sn sonra yönlendirme yapar bu süreyi değiştirebilirsiniz.
  url=Home.aspx >> Yönlendirilecek sayfa buraya yazılır.

 2. Nesne içinde Meta Tagı Kullanarak:Bir butonun yada başka bir nesnenin içinde işlem bittikten sonra yönlendirme yapılacaksa kodlar bu nesnenin içine yazılır;protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {   
  HtmlMeta meta = new HtmlMeta();   
  meta.HttpEquiv = "Refresh";    
  meta.Content = "5;url=Anasayfa.aspx";   
  this.Page.Controls.Add(meta);
    

  LabelMesaj.Text = "5 saniye sonra yönlendirileceksiniz."; 
  }

 3. Nesne İçinde "Response.AppendHeader" Yöntemi ile:
  Bir butonun yada başka bir nesnenin içinde işlem bittikten sonra yönlendirme yapılacaksa kodlar bu nesnenin içine yazılır;

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  Response.AppendHeader("Refresh", "5;url=Home.aspx");
  LabelMesaj.Text = "5 saniye sonra yönlendirileceksiniz.";
  }

26 Şubat 2019

Web Sitesi Yönlendirme

Web Sistenizin başka bir domain adresine yönlenmesini istiyorsanız <head> etiketi rasına aşağıdaki kodu yazmanız yeterlidir.

<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=http://pcdanismani.com">
</head>
</html>


content=0 >>Kaç sn içinde yönlendirme yapılacağı ayarlanır.
URL=http://pcdanismani.com >>Buraya kendi yönlendirmek istediğiniz adresi yazınız.

Bu yönlendirmenin bir dezavantajı yönlendirme süresini her ne kadar "0" olarak belirtsekte çok kısa bir süreliğine ilk site görünecektir. Bu yüzden bu ayarı servis sağlayıcınızdan yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Aşağıda IIS üzerinden nasıl yapılacağını anlattım. Bu yazıyıyı da incelemenizi tavsiye ederim:
http://pcdanismani.com/2019/02/iis-uzerinde-web-sitesi-yonlendirme.html

07 Ocak 2019

Visual Studio 2017 Hatası: 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91'

Visual Studio projenizde datatable ayarlarını yaparken aşağıdaki hata ile karşılaşırsanız çözümü için aşağıdaki adımları deneyebilirsiniz.

 Hata Mesajı: 'Microsoft.SqlServer.Types, Version=15.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91' dosyasını veya bütünleştirilmiş kodunu ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.

 • VS 2017'den Çıkın
 • VS 2017 Yükleyiciyi başlatın.
 • Değiştir'e tıklayın.
 •  ".NET masaüstü geliştirme" iş yükünü kontrol edin. 
 • Veri Depolama ve veri işleme seçeneğinin işaretli olup olmadığını kontrol edin işaretli değilse işaretleyin
 • Bağımsız Bileşenler kısmından varsa eksik frameworkleri ekleyin.
 • Projenizi yeniden yükleyin


Bu adımlar sorununuzu çözmelidir.  Aşağıda resimli olarak da anlatılmıştır.

1)2)


3)


4)


05 Ocak 2019

SQL Server Saving changes is not permitted Hatası

SQL Server kurulduktan sonra bir çok kullanıcının karşılaştığı sorunlardan bir tanesininin çözümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tablo oluşuturdunuz diyelim ve bu tabloyu kaydettiniz, ancak daha sonra üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsunuz.İşte bu değişikliği yapıp tekrar tabloyu kayıt etmek istediğiniz de bir hata mesajı alırsınız.

“Saving changes is not permitted. The changes you have made require the following tables to be dropped and re-created. YOu have either made changes to a table that can’t be re-created or enabled the option Prevent saving changes that require the tables to be re-created.”

Bu Hatayı Çözmek İçin:
Tools menüsüne girip Option seçeneğine oradan da Designers‘a geçip Table and Database Designers seçeneğini seçiyoruz. Burada işaretli olan  Prevent saving changes that require table re-creation checkbox’ın işaretini kaldırırsak bu hata ile bir daha karşılaşmamış oluruz.


29 Kasım 2018

Az Bilinen Çok İşe Yarayan Sql Komutları

 Bu yazımda az bilinen ama çok işe yarayan Sql Komutları ile ilgili bilgi vereceğim:

exec sp_who
--Bu komut arkaplanda çalışan bütün veritabanlarını gösterir eğer bir veritabanı çalışıyo ise bu veritabanı ile ilgili değişim işlemi yapılamaz bunun için kill komutu ile önce görevini sonlandırmak gerekir.

kill id (örneğin: kill 51)
--Bu id ye sahip işlemi sonlandır sonrasında veritanı ile ilgili işlem yapılır; silme,güncelleme,düzeltme...

SQL Server 18456 Hatası Çözümü - Login failed for user sa


Eğer Sql Server‘a sa (system admin) olarak bağlanılamıyorsa aşağıdaki adımları takip ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

1) İlk olarak Sql Server aşağıdaki şekilde açılır.

Daha sonra Security bölümünden “sa” üzerinde çift tıklanır.

“sa” üzerinde çift tıklandıktan sonra karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.

Bu pencerede soldan “Status” bölümü seçildikten sonra Login bölümünden “Enabled” seçeneği seçilir.

2) 2.adımda aşağıdaki resimde görüldüğü gibi SQL Server üzerinde sağ tıklanarak açılan menüden  Properties komutu tıklanır.

Properties tıklandığında karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir.


Bu pencerede soldan “Security” seçilip sağ taraftanda “SQL Server and Windows Authentication mode” seçilip “OK” tuşuna basılır.

Daha sonra son adıma geçilir. Bu adımda SQL Server üzerinde sağ tuş tıklanıp açılan menüden “Restart” komutu tıklanmalıdır.


Bu işlem sonucunda SQL Server hizmeti yeniden başlatılacak ve sorun ortadan kalkacaktır.
Alıntıdır:https://www.yazilimkodlama.com/sql-server-2/sql-server-18456-hatasi-cozumu-login-failed-for-user-sa

22 Ekim 2018

Wamp Server'da Birden Çok Proje Çalıştırma (Sanal Site Oluşturma)

Wamp server ikonuna sağ tıklayıp resimdeki yol izlenir.


 • httpd-vhosts.conf dosyası notpad programında açılır ve aşağıdaki kodlar eklenip kaydedilir.
 • Wampserver'ı yeniden başlattığımızda yazdığımız kod çalışacaktır.

# Virtual Hosts
#
<VirtualHost *:80>
  ServerName localhost
  ServerAlias localhost
  DocumentRoot "${INSTALL_DIR}/www"
  <Directory "${INSTALL_DIR}/www/">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
#Burdan sonrasına aşağıdaki eklemeleri yapıyoruz

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem.com
    ServerAlias www.benimsitem.com
#www.benimsitem.com şeklinde sanal adres oluşturur
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ilksitem"
#site adresi olarak bulunduğu klasör ör. C:\wamp64\www\
ilksitem tanımlanır
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\
ilksitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName benimsitem2.com
    ServerAlias www.benimsitem2.com
    DocumentRoot "C:\wamp64\www\ikincisitem"
    ErrorLog "logs\errors.log"
    <directory "C:\wamp64\www\ikincisitem">
    Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews
    AllowOverride All
    Require all granted
    </directory>
</VirtualHost>

08 Ekim 2018

'/' Uygulama Sunucu Hatası - Asp.Net

Eğer asp.net projenizde aşağıdaki gibi bir hata alıyorsanız; Hatanın kaynağı olan sayfanın kod kısmında <%@ Page Title=""  Tagı bulunur. Bu tagdan sonra aşağıdaki kod eklenir:
EnableEventValidation="false"  

Kodun son hali aşağıdaki gibidir
<%@ Page Title=""  EnableEventValidation="false"  Language="C#" 


16 Ağustos 2018

Blogger'dan Google Dışı Alanınıza (Domaine) Bağlanma

 1. Blogger'da oturum açın.
 2. Güncellemek istediğiniz blogu seçin.
 3. Solda, Ayarlar ardından Temel'i tıklayın.
 4. "Yayıncılık" bölümünde, +Blogunuz için üçüncü taraf bir URL ayarlayın bağlantısını tıklayın.
 5. Satın aldığınız alanın URL'sini yazın.
 6. Kaydet'i tıklayın.
 7. İki CNAME kaydıyla birlikte bir hata mesajı gösterilir.
  • Ad, Etiket veya Ana Makine: Alt alanın adını (ör. "blog." veya "www.") yazın. Hedef olarak "ghs.googlehosted.com" girin.
  • Hedef, Hedef Nokta veya Yönlendirme Hedefi: Bu her kullanıcı için farklıdır ve blogunuzla Google Hesabınıza özeldir.
 8. Alanınızı satın aldığınız web sitesine gidin. Kontrol panelinde DNS'i (Alan Adı Sistemi) bulun.
 9. "Ad, Etiket veya Ana Makine" bölümüne, satın aldığınız alan adını yazın.Yönlendirme Hedefi" bölümüne "ghs.googlehosted.com" yazın.
 10. Blogunuza ve Google Hesabınıza özel olan ikinci CNAME kaydının ayrıntılarını girin. 
 11. DNS ayarlarınızın etkinleşmesi için en az bir saat bekleyin.
 12. 1-6 arasındaki adımları yineleyin.Artık hata mesajı gelmiyorsa işlem doğru yapılmış demektir. blogspot.com adresiniz sizi özel alanınıza yönlendirir. Bu işlem 24 saat kadar sürebilir.
 13.  Başına www yazmadan  domainize yönlendirme yapılması için, aşağıdaki ayarı yapın.

HTML Türkçe Karakter Sorunu ve Çözümü

Hazırladığınız Html siteyi yayına verdikten sonra Türkçe karakterlerin düzgün görünmeme sorun ile karşılaştıysanız çözümü için bu yazı faydalı olabilir.

 • İlk olarak dikkat edeceğiniz husus hazırldağınız html sayfanın kodlama stilinin  utf-8 olmasıdır.
Bunun için dosyayı kaydederken;
Notpad++ kullanıyorsanız;  Menü>> Kodlama / BOM Olmadan UTF-8 olarak kodla seçeneğini seçip kaydetmeniz gerekir.
Not Defteri kullanıyorsanız;  Farklı Kaydet / Kodlama /UTF-8 olarak kaydetmeniz gerekir. 
 NOT: Bu aşamada Türkçe karakterler bozululabilir böyle bir durumda patlayan karakterleri doğruları ile düzeltiniz veya dosyanın bir yedeğini alıp bozulan cümleleri yedekteki doğru cümleler ile değiştiriniz.
 •  İkinci olarak dikkat edeceğiniz husus meta tagları arasına aşağıdaki kodu yazmak olacaktır.
<meta charset="utf-8">
Bu aşamaları tamamladıktan sonra Türkçe karakter sorunu ortadan kalkacaktır.


25 Ekim 2017

Wamp Serverda Çalışan Siteye Server Dışından Erişim

Wamp serverinizi kurdunuz, projeyi çalıştırdınız. Localde deneme yaptığınızda hiç bir sıknıtı yok. Fakat serverinizin IP'sini yada domainini  başka bir bilgisayara yazdığınızda aşağıdaki hatayı alıyorsanız bir kaç izin ayarı yapmak gerekir.

 Bu hatayı düzeltmek için wamp server iconuna sağ tıklanır, önce server durdurulur.


Ardından Apache bölümünde  httpt.conf ve httpd-vhost.conf  dosyaları not defterinde açılır.


1)httpt.conf
#   onlineoffline tag - don't remove
  
 Require local >>
 Require all granted olarak değiştirilmelidir.

2)httpd-vhost.conf

 Require local >>
 Require all granted olarak değiştirilmelidir.

Bu değişiklikleri yaptıktan sonra dosyalar kaydedilir ve Wamp server yeniden başlatılır.

Artık projenize başka bilgisayarlardan da erişiminiz sağlanmış oldu.

Faydalı olması dileğimle...

24 Ekim 2017

Wamp Server Kurulumu (Windows Server 2016)

Windows Server 2016 (64 Bit) Sisteme Wamp Server Kurulumu,

Windows Serverlarda php tabanlı projeler çalıştırmak gerekebilir. Bunun için ayrı ayrı Apache Server, My-Sql  kurmak yerine ben tek bir WampServer kurarak işi tamamlamayı tercih ediyorum. Tabi Wampserver'ı windows işletim sistemine kurarken bazı hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu kurulumdan ve hatalardan kısaca bahsedeceğim.

Aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra, İşletim sistemimize uygun olan Wampserver seçeneğine tıklıyoruz, örneğin ben 64 bit'i seçtim.
http://www.wampserver.com/en/#download-wrapper


Bi sonraki aşamada önümüze aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda "download directly" seçeneğine tıklanır.

Aşağıdaki ekranı gördüğümüzde download linkine tıklayıp Wampserver setup dosyasını indirme işlemini başlatmış oluruz.

Setup dosyası bilgisayarımıza indikten sonra next>>next diyerek programı kurabiliriz. Herhangi başka işlem yapmaya gerek yoktur.


Wampserver düzgün kurulduysa kurulum bittikten sonra masaüstüne gelen icona tıklayıp çalıştırılır eğer sağ alt köşedeki icon yeşil yanıyorsa düzgün kurulmuştur, turuncu yanıyorsa wamp serverınızın kurulumunda bir hata vardır.Gelelim Problemlerin çözümüne,
Program kurulumu bitmeye yakın, vcruntime140.dll,msvcr120.dll,msvcp120.dll dosyalarının eksik olduğuna dair uyarı alırsınız ve bu da wamp serverinizin çalışmamasına neden olur. Bu sorunun çözümü için,

Önce aşağıdaki dll yüklenir.
vcruntime140.dll

Sonra aşağıdaki dosyalar
Windows klasöründe bulunan SysWOW64 (64 bit işletim sistemleri için) ve System32 Klasörlerine kopyalanır.
msvcr120.dll
msvcp120.dll

Not:Eğer işletim sistemimiz 32 bit olsaydı sadece System32 klasörüne kopyalamak gerekirdi 64 Bit olduğu için yukarıda belirttiğim her iki klasöre de kopyalamak gerekir.

Yukarıda belirttiğim dll'lere tıkladığınızda bu dll'leri indirebileceğiniz adreslere de ulaşmış olacaksınız. Bu dll'leri başka adreslerden de indirebilirsiniz. Önemli olan işletim sisteminize uygun olan dll'i seçmektir.

Ben problemin çözümünü en son anlattım, son aşamada karşılaşıldığı için siz ilk başta bu işlemleri yapıp wampserverınızı öyle kurarsanız daha sağlıklı çalışacaktır. Diğer türlü bu işlemleri yaptıktan sonra wampserver çalışmazsa kaldırıp yeniden yüklemeniz gerekebilir.

Kısaca wampserver kurulumunu ve hataların çözümünü anlatamaya çalıştım umarım faydalı olur, İyi Çalışmalar.27 Mart 2017

Web Sitelerinin Görünümünü Cihaza Göre Yapılandırma

Görünüm, bir web sayfasının mobil cihazda nasıl görüntüleneceğini denetler. Görünüm olmadan, mobil cihazlar sayfayı tipik bir masaüstü ekranı genişliğinde, ekrana sığacak şekilde ölçeklenmiş olarak görüntüler. Bir görünüm ayarlamak, sayfanın farklı cihazlarda genişliği ve ölçeklenmesi konusunda denetim olanağı verir.


Sol: Meta görünümü olmayan bir sayfa.
Sağ: Cihaz genişliğiyle eşleşen görünüme sahip bir sayfa.

Öneriler

Mobil cihazlarda iyi şekilde görüntülenecek biçimde optimize edilmiş sayfaların doküman başlığında width=device-width, initial-scale=1 ifadesini içeren bir meta görünüm olmalıdır.
<meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1">

Mobil Cihazlarda Masaüstü Sayfaları

Bir sayfada görünüm belirtilmediği zaman, mobil tarayıcılar o sayfayı 800-1024 CSS pikseli arasında bir yedek genişlikaralığında görüntüler. Sayfa ölçeği faktörü, sayfanın ekrana sığacağı şekilde ayarlanır ve kullanıcıların sayfayla etkileşimde bulunabilmek için yakınlaştırma yapmasını gerektirir.

Meta Görünüm Etiketi

Bir meta görünümü etiketi, tarayıcıya sayfanın boyutları ve ölçeklemesi üzerinde nasıl kontrol sağlayacağına ilişkin talimatlar sağlar ve dokümanın başlığına eklenmelidir.

Sabit Genişlikli Görünüm

Görünüm, width=320 veya width=1024 gibi belirli bir genişliğe ayarlanabilir. Bu önerilmese de, sabit boyutlu sayfaların beklendiği gibi görüntülenmesi için yararlı bir geçici önlem olabilir.

Esnek Görünüm

width=device-width meta görünüm değerini kullanmak, sayfaya ekranın genişliğini cihazdan bağımsız piksellerle eşleştirmesi talimatını verir. Bu, sayfanın farklı ekran boyutlarına uyacak biçimde yeniden düzenlenmesini sağlar.
iOS ve Windows Phone gibi bazı tarayıcılar, yatay moda döndürürken sayfanın genişliğini sabit tutar ve ekrana sığdırmak için yeniden düzenleme yerine yakınlaştırma yaptırır. initial-scale=1 özelliğini eklemek, cihaz yönü ne olursa olsun tarayıcılara CSS pikselleri ile cihazdan bağımsız pikseller arasında bir 1:1 ilişkisi oluşturma talimatı verir ve sayfanın tam yatay genişliği kullanmasına olanak sağlar.

Dikkat Edilecek Diğer Noktalar

minimum-scale, maximum-scale, user-scalable kullanmaktan kaçının

Minimum ve maksimum yakınlaştırmayı ayarlamak veya kullanıcının görünümde bütünüyle yakınlaştırma yapabilme özelliğini devre dışı bırakmak mümkündür. Bu seçenekler erişilebilirliği olumsuz şekilde etkiler ve genellikle bunlardan kaçınılmalıdır.
Bu özellikleri kullanmak zorunda kalırsanız da aşağıdaki şekilde kullanabilirsiniz: 
<meta name=viewport content="width=device-width, maximum-scale=0.8">

Kaynaklar:https://developers.google.com/speed/docs/insights/ConfigureViewport?hl=tr20 Ocak 2017

Programlamaya Yeni Başlayanlara Tavsiye Eğitim Siteleri

 • https://www.cizgi-tagem.org
 • https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/
 • https://www.acikakademi.com/
 • http://sanalkurs.net/

07 Ocak 2017

Asp.net Veritabanı Bağlantısı

Bu makalemizde Asp.net veritabanı bağlantısı için kullanılan çeşitli yöntemleri ve örnek kodlamaları inceleyeceğiz. Asp.net veri tabanı bağlantısı için MS SQL veritabanını kullanacağız. Bağlantı için kullanılan çeşitli yöntemlerden Web.config dosyası, harici bir class dosyası ve button click olayı içine yazılan bağlantı cümlelerini inceleyeceğiz.

Makalemizi örnek bir proje kodlayarak anlatacağız. Makalemizin son bölümünde hazırladığımız örnek projeyi ve kaynak kodlarını bulabilirsiniz.Uygulamaya geçmeden önce yukarıda bahsettiğimiz 3 farklı kullanımı anlatalım.

1. Web.Config ile Veritabanı Bağlantısı

Web.config, Asp.net projemizin (yada websitesi) ayarlarının tutulduğu dosyadır. Veritabanı bağlantı cümlesi, session ayarlamaları, Url yapısı tanımları, hata kontrolü gibi ayarlamalar web.config dosyası ile yapılır. Sitenin genel ayarları için kullanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere, web.config dosyasında tanımlanacak bir bağlantı cümlesi ile sitemizdeki tüm sayfalarda kolayca veritabanı bağlantısına sahip oluruz. Web.config dosyası XML temelli bir yapıya sahiptir.

2. Class Dosyası ile Asp.net Veritabanı Bağlantısı

Asp.net class dosyaları projenin çeşitli yerlerinde tekrar tekrar kullanacağımız kod parçalarını yazabileceğimiz dosyalardır. Tekrar eden kodlarımızı harici bir dosyada tutmak kod okunurluğunu arttırdığı gibi, projemizin daha yönetilebilir olmasını da sağlar. Veritabanı işlemlerini de yine harici bir class dosyası üzerinden yapabiliriz. Özellikle geliştirme aşamasında sıkça değişen bağlantı cümlelerini (Connection Strings) yönetmek oldukça kolaylaşır. Web.config kullanımından farkı ise, programatik olarak daha özgür olabiliriz. Class dosyaları C# ile (Projenizin dili ile) kodlanır.

3. Click Olayı İçerisinde Veritabanı Bağlantısı

Projeniz çok küçük boyutlu ise yada henüz öğrenme aşamasındaysanız, bağlantı cümlelerinizi doğrudan buttonların click olayının içerisine de yazabilirsiniz. Bu durumda her, button için bağlantı cümlesini tekrar tekrar yazmanız gerekir.


Bağlantı Cümlesi (Connection Strings)

Projemize bağlanacağımız veritabanını tanıtmak için yazdığımız komutlara bağlantı cümlesi (Connection Strings) denir. Kullandığınız veritabanı türüne, sürümüne göre ve bağlantı durumuna göre bu bağlantı cümleleri farklılık gösterir. Bağlantı cümleleri için connectionstrings.com iyi bir rehberdir.
Bu kadar ön bilgi yeterli sanırım. Artık Visual Studio‘ ya geçip kodlamaya başlayabiliriz. Yeni bir web site açıp bir adet web form ekleyerek kodları yazmaya başlayabiliriz. “Server Explorer” penceresinden veritabanı bağlantısı yapmayı unutmayınız. Biz projede “BaglantiDatabase” ismindeki veritabanını kullanacağız.

Button Click Metodu ile

Sayfamıza “System.Data.SqlClient” kütüphanesini ekliyoruz. Veritabanı bağlantısı için bu kütüphaneyi kullanacağız. Daha sonra sayfamıza bir adet button ekleyip buttonnun click olayına bağlantı cümlemizi yazabiliriz.Bu aşamaya kadar yazdığımız kodlar aşağıdaki gibi olacak.

protected void btnBaglanti_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection baglantiCumlemiz = new SqlConnection(@”Data Source=.;Initial Catalog=BaglantiDatabase;Integrated Security=True”);
baglantiCumlemiz.Open();
Response.Write(“Button ile veritabanı bağlantısı başarılı!”);
baglantiCumlemiz.Close();
}

Bağlantı cümlemizi yazdık, bağlantımızı Open() metodu ile açtık, ekrana mesajımızı yazdırdık ve bağlantımızı Close() metodu ile kapattık. Herhangi bir sorunla karşılaşmadan bağlantımızın gerçekleştiğini görebildik. Response.Write() metodu parantezler içerisine yazdığımız metni ekranda göstermemizi sağlar. Bunun için mesajımızı göstermek için bu metodu kullandık.

Web.Config Yöntemi

Artık web.config üzerinden bağlantı yapmayı deneyebiliriz. Bunun için sayfamıza bir button daha ekliyoruz ve web.config dosyamızı açıyoruz.
Web.config dosyasında <configuration> düğümü içerisinde <system.web> düğümünün altına yeni bir düğüm olarak <connectionStrings>  düğümünü ekliyoruz. Bağlantı cümlemizide ekledikten sonra web.config dosyasımız aşağıdaki gibi olacaktır.

Not: siz kodlama yaparken parantez işareti yerine büyük-küçük işareti yazmayı unutmayın, html bu kodları yorum olarak göstermediği için böyle yazdım.

(configuration)
(system.web)
(compilation debug=“true” targetFramework=“4.5.2” /)
(httpRuntime targetFramework=“4.5.2” /)
(/system.web)
(connectionStrings)
(add name=“baglantiCumlemiz2” connectionString=“Data Source=.;Initial Catalog=BaglantiDatabase;Integrated Security=True” providerName=“System.Data.SqlClient”/)
(/connectionStrings)
(/configuration)

Şimdi ConfigurationManager aracılığı ile bağlantımızı kullanacağımız yerde (bu örnek için button içinde) çağırıyoruz. Diğer kodlamamız aynı.

protected void btnWebConfig_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection baglantiCumlemiz2 = new SqlConnection
(System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.ConnectionStrings
[“baglantiCumlemiz2”].ConnectionString);
baglantiCumlemiz2.Open();
Response.Write(“web.config ile veritabanı bağlantısı başarılı!”);
baglantiCumlemiz2.Close();
}

Class Dosyası Yöntemi

Son yöntemimiz olan harici bir class dosyası ile veritabanı bağlantısı için birtakım eklemeler ve düzenlemeler yapacağız projemizde. Öncelikle “Solution Explorer” penceresinde sağ tıklayıp projemize App_Code klasörü ekleyeceğiz. (Add > Add ASP.NET Folder > App_Code) Sonraki adımda bu klasör içine bir adet Class dosyası (.cs) ekliyoruz. Bu dosyamızın adını örnek projemizde “Baglanti.cs” olarak kaydettik. Class dosyamızı açıp içerisine bağlantı cümlemizi yazıp, bağlantımızı açıyoruz. Burada tanımladığımız metodu projemizin diğer dosyalarında çağıracağımız için “return” deyimi ile bize bağlantı döndürmesini istedik. Class dosyamızın kodlaması aşağıdaki gibi olacak.

using System.Data.SqlClient;
public class Baglanti
{
public SqlConnection Baglan()
{
SqlConnection baglantiCumlemiz3 = new SqlConnection(@”Data Source=.;Initial Catalog=BaglantiDatabase;Integrated Security=True”);
baglantiCumlemiz3.Open();
return baglantiCumlemiz3;
}
}

Şimdi ana sayfamıza dönüp, class dosyamızdan veritabanı bağlantısını çağıracağız. Yeni bir buton daha ekleyip buttonun click olayına aşağıdaki kodlamayı yapacağız. Kodlamamızın etkin olması için de “Baglanti” ismini verdiğimiz class dosyamızı bu sayfada kullanacağımızı belirten “ Baglanti baglantimiz = new Baglanti(); ”  tanımlamamızı buttonun click olayının hemen üzerinde yazıyoruz. Bu kodlamadan sonraki kodlarımız aşağıdaki gibi olacak.

Baglanti baglantimiz = new Baglanti();
protected void btnClassDosyasi_Click(object sender, EventArgs e)
{
SqlConnection baglantiCumlemiz3 = baglantimiz.Baglan();
Response.Write(“Class dosyası ile veritabanı bağlantısı başarılı!”);
baglantiCumlemiz3.Close();
}

Alıntıdır.
Kaynak: http://www.teknologweb.com/asp-net-veritabani-baglantisi

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *